CSR

CSR учебник

Учебникът "Корпоративна устойчивост и отговорност", с автор д-р Марина Стефанова, е публикуван през 2018 г. и представя състоянието на корпоративната социална отговорност в България, като дава актуална и практикоприложна информация за основните въпроси, свързани с КСО. Учебникът е съобразен с планирането и вземането на решения от представителите на C-Suite и ръководителите на процесите: корпоративна социална отговорност, човешки ресурси, опазване на околната среда, ЗБУТ, връзки с инвеститори, връзки с обществеността, маркетинг и финанси.

Научете повече

CSR

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И КОМУНИКАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА

Публикувана през 2014 г. от авторите Жюстин Томс и Марина Стефанова. Темите в книгата са важни, допълващи се, а обединяването на обзор, основни теоретични постановки и практически приложения в примери от България днес ще предостави обучение, мотивиране и вдъхновение за хората от бизнеса.

За кого е тази книга? Тази книга е за собствениците на малък и среден бизнес. За да разшири мирогледа им и да насърчи развиването на устойчив бизнес, комуникации и КСО практики. Тази книга е за специалистите по ПР, комуникации, маркетинг, КСО в ком паниите. За да опита да представи нови решения и вдъхновение за ежедневната работа. Тази книга е за хората от НПО сектора, за да ги напъти, вдъхнови и покаже интересни примери. Тази книга е за студентите и начинаещите в сферата на КСО и комуникациите. За да им покаже пътища и да ги мотивира да продължат напред.

Научете повече

Search