CSR

CSR учебник

"След над тридесет години в търсене на работещи модели за устойчивото развитие на света ние все още сме свидетели на разнообразни по характер и степен на спешност предизвикателства в икономическата, екологичната и социалната области. Обединени под общата шапка на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие, те провокират изследвателите да създадат такъв бизнес модел, който да води до устойчив успех само и единствено, когато създава дългосрочна добавена стойност едновременно за предприемача, за обществото и за околната среда. За мен не е приемливо да оставим на бъдещите поколения свят, в който те да разполагат със същия обем и качество на ресурсите, с които разполагаме ние в момента.
Аз вярвам, че можем повече." - д-р Марина Стефанова, автор. 

Учебникът "Корпоративна устойчивост и отговорност" е публикуван през 2018 от издателство "Св. Григорий Богослов".

Можете да закупите учебника онлайн тук

Прочетете първите 12 страници тук.

Search