CSR

Корпоративна социална отговорност в българските малки и средни преприятия

В книгата са обобщени съвременните теории за КСО, както и специфичните проявления на икономическия модел върху поведението и резултатите на компаниите (до 250) служители.На основата на задълбочен анализ на ключови теории и емпирични изследвания са изведени шест основни фактора, оказващи влияние върху КСО дейностите в българските МСП. 

Предназначена е за студенти, докторанти и преподаватели в български, магистърски и докторски програми на факултети по политически, стопански и технически науки; за експерти и ръководители в компании, аналитични центрове, съсловни и браншови асоциации; за инвеститори и администратори.

CSR

Корпоративна прозрачност на българските компании 2019

Инициативата за корпоративна прозрачност в България отното изследване за изпълнение на задълженията за оповестяване на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои видове предприятия се провежда с подкрепата на ТИТАН Златна панега цимент.

Нашият екип изразява своята благодарност на ТИТАН Златна панега цимент, Софарма и ЛИДЛ България, които застанаха с имената и брандовете си и споделят с нас какво е тяхното възприятие и резултати от работата им в областта на интегрираното отчитане.

CSR

Онлайн Поредица CSR Advice Box

Професионалната онлайн поредица CSR AdviceBox дава актуална, ключова и синтезирана информация в областта на устойчивостта и Ви подготвя за предизвикателствата при управление на корпоративната социална отговорност в бизнеса.
Двадесетте серии съдържат отговори на ключови въпроси от КСО-тематиката (стратегия, съществени теми, основни области, управление на процесите, оценка, докладване, други).

Научете повече

CSR

CSR TALKS

CSR Talks e професионална онлайн поредица, която дава актуална, ключова и и синтезирана информация по основните КСО теми – стратегия, направления, системи за управление, оценка на въздействието, верига на доставчиците, отчитане и т.н.

Тя е достъпна в модерен и удобен формат, подходящ за ползване в удобно за Вас време и място.

Подходяща е за представители на висшия мениджмънт и ръководители на процесите: корпоративна социална отговорност, човешки ресурси, околна среда, безопасни и здравословни условия на труд, връзки с инвеститорите, връзки с обществеността, финанси и маркетинг.

CSR

"Корпоративна устойчивост и отговорност"

Учебникът "Корпоративна устойчивост и отговорност", с автор д-р Марина Стефанова, е публикуван през 2018 г. и представя състоянието на корпоративната социална отговорност в България, като дава актуална и практикоприложна информация за основните въпроси, свързани с КСО. Учебникът е съобразен с планирането и вземането на решения от представителите на C-Suite и ръководителите на процесите: корпоративна социална отговорност, човешки ресурси, опазване на околната среда,  ЗБУТ, връзки с инвеститори, връзки с обществеността, маркетинг и финанси.

Научете повече

CSR

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И КОМУНИКАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА

Публикувана през 2014 г. от авторите Жюстин Томс и Марина Стефанова. Темите в книгата са важни, допълващи се, а обединяването на обзор, основни теоретични постановки и практически приложения в примери от България днес ще предостави обучение, мотивиране и вдъхновение за хората от бизнеса.

За кого е тази книга? Тази книга е за собствениците на малък и среден бизнес. За да разшири мирогледа им и да насърчи развиването на устойчив бизнес, комуникации и КСО практики. Тази книга е за специалистите по ПР, комуникации, маркетинг, КСО в ком паниите. За да опита да представи нови решения и вдъхновение за ежедневната работа. Тази книга е за хората от НПО сектора, за да ги напъти, вдъхнови и покаже интересни примери. Тази книга е за студентите и начинаещите в сферата на КСО и комуникациите. За да им покаже пътища и да ги мотивира да продължат напред.

Научете повече

Search