CSR

КОРПОРАТИВНА ПРОЗРАЧНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ 2021

Инициативата за корпоративна прозрачност в България е второто изследване за изпълнение на задълженията за оповестяване на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои видове предприятия.

Нашият екип изразява своята благодарност на ТИТАН Златна панега цименти и Кауфланд България, които застанаха с имената и брандовете си и споделят с нас какво е тяхното възприятие и резултати от работата им в областта на интегрираното отчитане.

CSR

Състояние на КСО в България 2020

Второто издание на проучването State of CSR in Bulgaria 2020 бе проведено от CSR AdviceBox и Junction Bulgaria измежду 300 работодатели в България, идентифицирани на база публикация на ICAP "Водещи работодатели в България" 2019.

Нашият екип изразява своята благодарност към всички компании и КСО експерти които споделиха с нас гледната си точка относно състоянието и постиженията които имат по отношение на корпоративната устойчивост и отговорност в България.

CSR

Корпоративна прозрачност на българските компании 2019

Инициативата за корпоративна прозрачност в България отното изследване за изпълнение на задълженията за оповестяване на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои видове предприятия се провежда с подкрепата на ТИТАН Златна панега цимент.

Нашият екип изразява своята благодарност на ТИТАН Златна панега цимент, Софарма и ЛИДЛ България, които застанаха с имената и брандовете си и споделят с нас какво е тяхното възприятие и резултати от работата им в областта на интегрираното отчитане.

CSR

Състояние на КСО в България

Пилотно издание на проучването State of CSR in Bulgaria 2018 бе проведено от CSR AdviceBox и Junction Bulgaria. Проучването бе проведено измежду 300 работодатели в българия, идентифицирани на база публикация на ICAP "Водещи работодатели в България" 2017.

Нашият екип изразява своята благодарност към всички компании и КСО експерти които споделиха с нас гледната си точка относно състоянието и постиженията които имат по отношение на корпоративната устойчивост и отговорност в българия. 

Search