Промо видео

За CSR Advice Box

Професионалната онлайн поредица CSR AdviceBox дава актуална, ключова и синтезирана информация в областта на устойчивостта и Ви подготвя за предизвикателствата при управление на корпоративната социална отговорност в  бизнеса.
Двадесетте серии съдържат отговори на ключови въпроси от КСО-тематиката (стратегия, съществени теми, основни области, управление на процесите, оценка, докладване, други).
Тяхното съдържание е насочено към представители на висшия мениджмънт и ръководители на процесите: корпоративна социална отговорност, човешки ресурси, околна среда, безопасни и здравословни условия на труд, връзки с инвеститорите, връзки с обществеността, финанси и маркетинг.
Поредицата ще бъде излъчена в рамките на 10 месеца и ще бъде достъпна на английски и български език. В края й ще бъде издадена и електронна книга по темата.
Очаквайте CSR AdviceBox през септември, 2017.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ТЕМА

Корпоративната социална отговорност има много аспекти и покрива широк спектър от теми. В пилотните 20 серии ние няма да можем да засегнем всички тях. Помогнете ни да изберем най-актуалните, най-ключовите, най-непознатите. Гласувайте!

cta-logo

Стартираме през септември

Участвайте в предизвикателството!

Search